Informácie o použitom softvéry

Podmienky a Pravidlá využitia softvéru a jeho predaja

Podľa licenčných podmienok spoločnosti Microsoft je produktový kľúč určený na jednorazovú aktiváciu. Doba používania nie je obmedzená, pokiaľ sa produkt používa na rovnakom zariadení. Ak bude počítač preformátovaný, zresetovaný alebo na ňom budú prevedené prípadné zmeny hardvéru, neexistuje už žiadna záruka, že bude kľúč na počítači naďalej funkčný. Okrem toho je zakázané aktivovať kľúč na viacerých zariadeniach, pozri podmienky používania spoločnosti Microsoft. Pozri aj prehlásenie o ochrane dát spoločnosti Microsoft (https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement).

Licenčné podmienky k vášmu príslušnému produktu nájdete na adrese https://www.microsoft.com/sk-sk/useterms. Môžete si tam vybrať produkt, ku ktorému ste si kúpili produktový kľúč a zobraziť konkrétne licenčné podmienky.

Pre informáciu: Predávame zákonne nadobudnutý tovar. Nejde o tovar z hromadnej licencie. Pokiaľ bol produkt vo svojom popise a/alebo názve označený skratkou OEM, zodpovedajúca kópia softvéru, ktorej licenčný kľúč ste kúpili, bola vymazaná alebo jej bolo znemožnené používanie na všetkých zariadeniach, nosičoch dát a ostatných úložných miest vrátane cloudových služieb. Pokiaľ produkt vo svojom popise a/alebo názve nebol označený skratkou OEM, obdržal prvý kupujúci taktiež len produktový kľúč a softvér stiahol od výrobcu. Aj v tomto prípade bola kópia prislúchajúca k produktovému kľúču vymazaná alebo jej bolo znemožnené používanie na všetkých zariadeniach, nosičoch dát a ostatných úložných miestach vrátane cloudových služieb. Ste oprávnení sťahovať a inštalovať dostupné vylepšenia a aktualizácie softvéru z internetovej stránky výrobcu.

Právna poznámka:

Opätovný predaj softvérových licencií (vrátane OEM!) je v rámci Európskej únie plne legálny. Podľa právnych noriem EÚ „autor softvéru nemôže brániť ďalšiemu predaju svojich“ používaných „licencií“ a „aj keď licenčná zmluva zakazuje ďalší prevod, držiteľ práv už nemôže brániť ďalšiemu predaju tejto kópie.“ – Rozsudok Súdneho dvora Case C-128/11 UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.

Viac sa dočítate tu: https://curia.europa.eu

Podmienky článku 5 ods. 1 smernice 2009/24/ES ku kúpe „použitej kópie programu“ sú splnené. Kúpou produktového kľúča ste nadobudli možnosť vecného používania počítačového programu.

Verzie OEM: (Original Equipment Manufacturer – Pôvodní výrobcovia zariadení) ponúkajú kupujúcemu veľkú výhodu kúpy rovnakého softvéru za oveľa nižšiu cenu.

Na Slovensku je kúpa, distribúcia a používanie verzií OEM úplne legálne. Obchodovanie s verziami OEM bez viazania na hardvér je zákonom prípustné. Od roku 2011 je povolené obchodovanie z Európy do celého sveta. Naše dostupné operačné systémy na CD diskoch pochádzajú od výrobcov ako Dell, HP alebo Fujitsu a obsahujú originálny softvér. Tieto CD predávame s originálnymi licenčnými kľúčmi a svojim klientom ich tak môžeme ponúkať za veľmi nízke ceny. Operačné systémy majú identický výkon a obsluhu ako maloobchodné verzie. Jediným rozdielom je druh balenia a že nezískate žiadnu podporu od spoločnosti Microsoft.

Potrebujete poradiť?

V prípade otázok ohľadom informácií o použitom softvéry nás neváhajte kontaktovať.