Ochrana osobných údajov a cookies

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na našich serveroch šifrované. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.

Prevádzkovateľom internetovej stránky umiestneného na doméne Kinsky.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) a osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť KIN.SKY s.r.o. , IČO: 52654532, DIČ: 2121099365, IČ DPH: SK2121099365 so sídlom Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 81687/L.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa Kancelária(Sídlo) poskytovania služieb:

Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina.

Kancelária sa nachádza na 2. poschodí administratívnej budove.

Email: info@kinsky.sk

Tel. číslo: +421 944 541 298

Žiadosti, cenové ponuky, objednávky a dopyty z webových formulárov
 1. Meno a priezvisko
 2. Názov spoločnosti
 3. Fakturačná adresa
 4. Telefón
 5. E-mail
Newsletter
 1. E-mail
Prihlásenie na webstránku
 1. E-mail
 2. Heslo
Registrácia a nákup na webstránke
 1. Meno a priezvisko
 2. Adresa dodania
 3. Telefónne číslo
 4. E-mail
Fakturácia a ekonomické náležitosti
 1. Obchodný názov
 2. Fakturačná adresa
 3. IČO
 4. DIČ
 5. IČ DPH

Môžete sa prihlásiť k odoberaniu newslettera poskytnutím osobných údajov a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, výpredajoch, či súťažiach). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek zaslaním emailu alebo v nastaveniach osobného účtu.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 1. právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
 2. právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 3. právo na prístup k údajom
 4. právo na vymazanie osobných údajov
 5. právo na obmedzenie spracúvania
 6. právo vniesť námietku
 7. právo na podanie sťažnosti
 8. právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu info@kinsky.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy info@kinsky.sk. Všetky informácie a dáta o osobných údajoch nájdete po prihlásení v osobnej zóne.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
 2. Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
 3. Osobné údaje boli spracované nezákonne
 4. Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 5. Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v následovných prípadoch:

 1. namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
 2. spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
 3. vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
 4. namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“).

Služba Google Analytics používa súbory cookies. Služba Google Analytics  je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informácie o nastaveniach konkrétneho prehliadača nájdete na nasledovných adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com